نیازمندی ها برای ترجمه اسناد چیست؟

تمام اسنادی که به زبان ترکی نبود و برای دانشگاه مورد نظر شما الزامی است, باید مطابق قانون ترجمه ترکیه باشد.

آیا تحصیل در ترکیه می تواند در پیدا کردن مترجم معتبر به من کمک کند؟

تحصیل در ترکیه می تواند در تمام مراحل درخواست به شما کمک کند, بنابراین می دانیم که کدام اسناد شما نیازمند ترجمه است. در این زمینه ما نه تنها به شما کمک می کنیم, بلکه می دانیم کدام مترجم ها بصورت تایید شده و دقیق کار می کنند.

لطفا برای خدمات ویژه و دیگر موارد با ما به تماس شوید!

اطلاعات در مورد خدمات ترجمه معتبر دفتر اسناد رسمی

ترجمه معتبر یا دفتر رسمی ترجمه چیست؟

اسناد ترجمه از زبان مبدا به زبان مقصد توسط مترجمان دارای گواهی سوگند از محضر مطابق متن اصلی تهیه شده است. مترجمان دارنده گواهی سوگند به عنوان مترجمان قسم خورده یاد می شوند. این ترجمه های رسمی شامل اسناد قانونی و رسمی هستند.

اسنادی که معمولا نیازمند ترجمه معتبر و رسمی هستند شامل اسناد ازدواج, گواهی تولد, اسناد دانشگاه, طلاق و غیره است. به منظور اطمینان از مشروعیت و درستی آنها, مترجم معتبر انتخابی ما با مهارت, با تجربه و رسمی خواهد بود. وقتی صحبت از ترجمه های معتبر می شود، دقت بسیار مهم است. بنابراین، هر نسخه ترجمه شده چندین بار بررسی می شود تا از دقیق بودن آن اطمینان حاصل شود.

 پروسه ترجمه معتبر

اول از همه سندی که در دفتر اسناد رسمی تأیید می شود باید توسط مترجم قسم خورده مطابق با متن اصلی ترجمه شود. پس از اتمام مراحل ترجمه و کنترل، سند با امضای مترجم و مهرهای لازمه دیگر برای صدور گواهینامه دفتر اسناد رسمی, تهیه می شود. دفتر اسناد رسمی سند را پس از بررسی تأیید کرده و در نتیجه روند کار به پایان می رسد.