چرا انتقال؟

دلایل بسیاری برای انتقال وجود دارد. پروسه رشد برای هر فردی در دوره های مختلف صورت میگیرد. بعد از فراغت از دبیرستان، تجربه تحصیلات عالی در دانشگاه ترکیه می تواند بهترین اقدام شما باشد. شرکت تحصیل در ترکیه می تواند مشاوره تحصیلی را برای شما فراهم کند.

فراموش نکنید؛ جایی که شروع می کنید مهم نیست، جایی که تمام می کنید مهم است. تنها نام نهادی که از آن فارغ شده اید در دیپلم شما درج میشود. بسیاری از دانشجویان تا زمان ورود، نمیدانند چه چیزی از تحصیلات ثانویه میخواهند. تجربه دانشگاه اغلب رشد است که علاقمندی های جدید رشد کرده و عادتهای قدیمی از بین میروند. بنابراین اگر شاگردی باشید که در دوران مدرسه فعالیت کمی داشته اید و اغلب روزهای خود را در خواب یا شوخی در آخر کلاس گذرانده اید، هنوز هم امیدی وجود دارد.

تجربه دانشگاهی زمانی برای جستجوی اجتماعی است. تحصیلات برای هر فردی باید اولویت داشته باشد، هرچند کیفیت زندگی نیز مهم است. وضعیت اجتماعی ثانویه شما دلیل محکمی برای انتقال است. بسیاری از دانشجویان ابتدا باور دارند که ادامه رسم خانوادگی برای آنها بهترین مسیر است. هر چند این مساله مانع کشف ایده های جدید و ماجراجویی میشود. دانش آموزان دیگر ممکن است آرزو کنند که آنها بخشی از جامعه برادری باشند، و به دلیل خانوادگی بودن آن و مصافحه های محرمانه آنها، آرام می شوند. یافتن جو مناسب برای تعالی اجتماعی شما نیز از نظر تحصیلی با مهارت شما ارتباط دارد. دوستی های مثبت و غنی سازی و محیط پرورش همه از عوامل دستیابی به موفقیت تحصیلی خواهد بود.

بعد از دبیرستان، همه چیز تغییر میکند و فرصت هایی که از وجود آن بی اطلاع بوده اید، خود را نشان میدهند. ممکن است شما با این باور وارد دانشگاه شوید که برای معمار آفریده شده اید و یک سال بعد متوجه میشوید که در ساخت طرحهای مالی مهارت دارید. محلی که اکنون تحصیل میکنید ممکن است برنامه مالی قوی نداشته باشد، در نتیجه برای ادامه حرفه مورد علاقه خود، انتقال بهترین گزینه است.

آماده و منظم باشید

صرف نظر از دلیل شما برای انتقال و در صورت معقول بودن آن، دانشگاه جدید شما باید برنامه های مورد نظر را برای تطبیق با شما داشته باشد. تنظیم و برنامه ریزی، کلیدی برای پروسه انتقال آسان است. بسیاری از دانشگاه ها، توافق نامه های مفصلی دارند. این قراردادها، توافقنامه رسمی معتبری است که برای تطبیق واحدها بین دانشگاه ها استفاده میشود. این قراردادها به منظور کمک به دانشجویان برای انتقال آسان طراحی شده است؛ خواه برای انتقال از دوره 2 ساله به 4 ساله باشد یا یک 4 ساله به 4 ساله دیگر باشد. اطمینان حاصل کنید که دانشگاه مقصد شما، کریدت های اکتسابی شما را قبول کند. اغلب دانشگاه ها مشاورهای انتقالی را برای این دانشجویان فراهم میکنند که تمام مراحل را برای فرد راهنمایی میکند.

یک انتقال موفق

برای لذت بردن از دانشکده جدید، در جستجوی فرصتهای اجتماعی باشید. به باشگاه ها پیوسته و در فعالیتهای ورزشی اشتراک کنید. در اجتماعات شرکت کرده و با مدیر فعالیتهای دانشجویی در ارتباط باشید. یک دانشجوی فعال بوده و در کلاس همکاری کنید. احتمال دارد بسیاری از دانشجویان دیگر در وضعیت شما باشند؛ آنها در حال تلاش برای پیدا کردن دوستان جدید و آشنایی با محیط اطراف هستند، چه دانشجوی انتقالی باشند یا خیر. از همه مهمتر، به دنبال راه هایی باشید تا در محیط جدید احساس راحتی کنید.

در پایان، شما میخواهید که تجربه دانشجویی شما خاطره انگیز باشد. انتقال ممکن است مانع الزامی برای کسب این امر باشد. همانطور که مازلو در سلسله نیازها به ما یاد داده است، همه ما در تلاش برای رسیدن به خود واقعی مان هستیم تا در موقعیتی که زندگی میکنیم در صلح باشیم. اگر شما از محل تحصیل فعلی خود ناراضی هستید، تغییر دهید.