چه در یک دانشگاه ترکی تحصیل کنید یا در دیگر دانشگاه های بین المللی و یا حتی فردی باشید که در جستجوی پیشرفت حرفه ای یا غنی سازی شخصی هستید، در جریان تابستان، راههای بسیاری برای پیشرفت و یادگیری پیدا خواهید کرد.

بعضی دانشگاه ها در ترکیه کلاسهایی در جریان تعطیلی تابستانی سالانه ارائه میدهند که بین ماههای ژوئن و آگوست است. برنامه های تابستانی معمولا به مدت 6 الی 8 هفته دوام داشته و برای تمام دانشجویان بین المللی قابل دسترس است. دانشجویان اغلب قادرند تا کریدت کورسها را دریافت کرده و به دانشکده خود ارسال کنند. میتوانید در بسیاری از برنامه های تابستانی در ترکیه میتوانید رشته های مختلف از جمله مدیریت، بازاریابی، مطالعات فرهنگی، تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی و سیاسی، مطالعات بین الملل، مطالعات اروپا، فلسفه، سیستمهای تولید، اقتصاد، مالی، ریاضیات، تحقیق عملیاتی، مدیریت پروژه و غیره را انتخاب کنید.

دانشگاه ها با برنامه های تابستانی اغلب بهترین های دنیای آکادمیک و فرهنگی را به روشهای مختلف ارائه میکنند. آنها این فرصت را دارند تا فرهنگ ترکیه که کشوریست که مرز اروپا و آسیا است، را تجربه میکنند. به علاوه، برنامه های تابستانی این فرصت را به دانشجویان میدهند تا در خارج از کشورشان تحصیل کرده و بدون از دست دادن چیزی در کشور اقامت خود، اعتبار بدست بیاورند.

تمام دانشجویان برنامه های تابستانی می توانند از تمام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی ارائه شده توسط دانشگاه بهرمند شوند. به علاوه، آنها با استفاده از کارت دانشجویی خود، دسترسی کامل به سیستم کتابخانه دارند. کارتهای دانشجویی توسط دفتر امور دانشجویان یا دفتر برنامه های تابستانی در هنگام ثبت نام ارائه میشود.

در کنار برنامه تابستانی ارائه شده در دانشگاه های ترکیه، بعضی دانشگاه های خارجی، برنامه های تابستانی خود را به کمک دانشگاه های همکار ترکی، در ترکیه ارائه میکنند.

از تابستان در دانشگاه های ترکیه لذت ببرید، از استانبول دیدن کنید و اعتبار کسب کنید.