در ترکیه تنها سه شبکه برای شما سیم کارت را فراهم خواهد کرد. ترکسل, وودافون و تورک تلکام سه شرکت فراهم کننده سیم کارت بوده و تقریبا تمام آنها دارای سرعت و پوشش خوب در ترکیه هستند. تمام آنها بسته های اینترنتی مختلفی را ارائه می کنند.

طبق قانون ترکیه, تمام سیم کارت ها باید ثبت شده و تنها بواسطه پاسپورتهای معتبر قابل خرید هستند.

در هنگام ورود به ترکیه, بدون سیم کارت نباشید.

سفر به ترکیه تجربه ای بی نظیر است. ترکیه یک کشور عظیم و بسیار متنوع همراه با فضای پرجنب و جوش استانبول, دشتهای گسترده آنادولو و بسیار چیزهای دیگر است.

اگرچه برای کشوری که در دنیا از نظر فناوری در حال رشد است، مدتهاست که سیم کارت اعتباری برای بازدیدکنندگان بین المللی گیج کننده ، محدود و گران بوده است.

با استفاده از فناوری های ناسازگار بین ارائه دهندگان ، تلفن های قفل شده و برنامه های پس از پرداخت هزینه عادی برای افراد محلی، شرایط برای توریستها بهبود زیادی پیدا نکرده است.