اسناد ارائه شده در مراکز تحصیلی ترکیه بسیار شباهت به اسناد ارائه شده در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا دارد. در زیر لیستی از اسناد قابل کسب بعد از سپری کرده دوره های تحصیلی در ترکیه، ذکر شده است.

دیپلم دبیرستان / لیسه: (دیپلم مدرسه / دبیرستان): دانشجویان ملزم به داشتن سند معادل دیپلم دبیرستان هستند. “سند معادل دیپلم (دنکلیک بلگسی)، سندی است که بر معادل بودن سند دیپلم شما به دیپلم دبیرستان ترکیه دلالت داشته که در نتیجه شما صلاحیت ورود به تحصیلات عالی در ترکیه را دارید. این سند از اداره استانی آموزش ملی شهری که دانشجو در آن تحصیل خواهد کرد درخواست و صادر میشود (یا در صورت امکان، از شعبه ای در سفارت ترکیه در کشور مبدا دانشجو) “

فوق دیپلم: (تحصیلات کاردانی یا پیش دانشگاهی): مطالعات تکنیکی و تخصصی یا 4 سال در دبیرستان سپری شده یا 2 سال در دانشگاه. هر دو آنها، آموزشهای حرفوی در زمینه های مختلف ارائه کرده و سند کاردانی را پس از ختم دو سال دانشگاه ارائه میکنند.

سند لیسانس: (درجه کارشناسی): این درجه می تواند در رشته هایی غیر از پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی ارائه شود. برنامه های لازم برای کسب این مدرک، 4 سال دانشگاه هستند.

سند لیسانس: (کارشناسی) در دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است. این سند بعد از موفقانه سپری کردن 4 سال دانشگاه ارائه میشود. در دندانپزشکی نیز سند دندان پزشکی ارائه میشود.

سند لیسانس: (درجه کارشناسی در طب). پزشکی یک برنامه تحصیلی 6 ساله بوده که درجه پزشکی اخذ میشود. در این دوره، سند تخصصی پزشکی ارائه میشود.

سند ماستر: (کارشناسی ارشد / درجه تخصص در علوم): مطالعات فوق لیسانس به دو صورت دو سال به همراه پایان نامه یا یک و نیم سال بدون پایان نامه خواهد بود.

دکترا: (مدرک دکترا/ دکترا در علوم/ تخصص در طب/ تخصص در هنرهای زیبا): این مطالعات در رشته های زراعت، داروسازی و دامپزشکی دو سال، در علوم و هنرها 3 سال و در پزشکی، 3 تا 6 سال ادامه دارد. سند دکترا بعد از دو سال تحصیل و ارائه پایان نامه (مجموعا 4 سال) ارائه میشود. همچنان سند دیگر معادل تخصص پزشک ارائه میشود.