نهاد رسمی که نهادهای تحصیلات عالی خارجی را به رسمیت می شناسد, شورای تحصیلات عالی است (Yüksek Öğretim Kurulu – YÖK) – www.yok.gov.tr. شورای تحصیلات عالی همچنین مسئول به رسمیت شناختن اسناد برای ورود به دانشگاه است. از سوی دیگر این اداره خدماتی را برای دانشجویان داخلی و بین المللی فراهم می کند که شامل به رسمیت شناختن اسناد تحصیلی آنها از خارج از کشور است.

طی یک پروسه آسان, ریاست تحصیلات استانبول (در بعضی موارد سفارت یا کنسولگری ترکیه), سندی معادل اسناد ترکیه (به زبان ترکی دنکلیک بلگسی) را فراهم کرده و تایید می کند که سند دیپلم کسب شده در خارج از کشور معادل سند دیپلوم در ترکیه است.

سند دنکلیک را چگونه اخذ می کنیم؟

گزینه اول: از سفارت یا کنسولگری ترکیه در محل زندگی خود‍‍؛ گزینه دوم: اگر این سند توسط سفارت ترکیه در کشور محل اقامت شما ارائه نمی شود, در این صورت می توانید این سند را از وزارت تحصیلات ترکیه دریافت کنید. لطفا قبل از ثبت نام در دانشگاه, برای اخذ این سند اقدام کنید.

در صورتیکه این سند را در کشور خود اخذ نکرده اید, ما می توانیم سند معادل را از اداره وزارت تحصیلات در استانبول فراهم کنیم. هر چند لازم به ذکر است که فراهم آوری این سند وظیفه شما است.

برای درخواست سند دنکلیک, به چه اسنادی نیاز است؟

اسناد مورد نیاز:

سند اصلی دیپلوم به همراه ریز نمرات و یک کپی از هر کدام

پاسپورت: (کپی صفحه اطلاعات پاسپورت به همراه صفحه تاریخ ورود به ‍ترکیه)

فرم: صفحه دوم فرم را پر کرده و امضا کنید

کپی سند قبول شما از دانشگاه مربوطه

یادداشت: ساعت ۸ صبح در وزارت تحصیلات حضور داشته باشید! بعد از دریافت اسناد خود, رسید اخذ را نیز دریافت کنید.

برای گرفتن اسناد, در همان روز مراجعه نکنید. (۳ الی ۵ روز بعد مراجعه کنید.)

کجا می توانم برای سند دنکلیک در استانبول درخواست دهم؟

آدرس دفتر وزارت تحصیلات: جاده اسکی توپاشی, ساختمان اسکی عدلیه