در ترکیه بیش از 200 دانشگاه موجود است که که اکثر آنها دولتی هستند. اغلب این مراکز تحصیلی نسبتا جدید هستند: در دهه 1970، تنها 8 دانشگاه دولتی وجود داشته است و اولین دانشگاه خصوصی (دانشگاه بیلکنت) در سال 1984 تاسیس شد.

تمام دانشگاههای دولتی و خصوصی در ترکیه مطابق با توافق بولونیا بوده که استاندارد برنامه های تحصیلی در سراسر اروپا هستند و بسیاری از دانشگاههای ترکیه شامل برنامه اراسموس + بوده که از انتقالات دانشجویان پشتیبانی میکنند. در آخرین ویرایش رتبه بندی تحصیلات عالی QS، سیستم تحصیلات عالی ترکیه در مقام 50م در جهان قرار گرفته است.

برنامه های آموزشگاههای حرفه ای که بنام برنامه های کاردانی نیز یاد میشود، یک گزینه برای دانشجویانی است که علاقمند تحصیلات ثانوی عملی و آموزش شغلی هستند. مدارس حرفه ای معمولا دوره های آموزش کوتاه مدت با تمرکز بر حرفه بوده که دانشجویان را برای محیط کار آماده میکند.

پروگرام ماستر یا کارشناسی ارشد نیز به نام تحصیلات تکمیلی یاد شده که اولین درجه این دوره است. به منظور اپلای برای درجه ماستر، شما اغلب باید فراغت از کارشناسی را حاصل کنید. (دوره ماستر معمولا دو سال ادامه داشته که یک سال برای کورسهای درسی بوده و سال دوم برای پایان نامه است)

برنامه PhD که بنام دکترا نیز یاد می شود، بالاترین درجه آکادمیک است. همه با رشته طبابت که آشنا هستند اما شما می توانید تقریبا در هر رشته ای مدرک دکترا را بدست بیاورید. بصورت عموم، درجه دکترا 4 سال را در بر می گیرد.

تقویم آکادمیک

سال آکادمیک ترکیه به دو سمستر تقسیم شده است:

  •         سمستر خزانی
  •         سمستر بهاری