فواید بدست آوردن درجه کاردانی

درجه کاردانی میتواند جایگزین مفید و ارزشمندی برای کسانی باشد که قادر به سپری کردن دوره 4 ساله دانشگاه نیستند. بصورت عموم، این دوره فقط 2 سال یا کمتر از آن را در بر میگیرد که میتواند فرصتهای بیشتر و درآمد بالاتری در بازار کار امروزه فراهم کند. اگر میخواهید این دوره را در ترکیه سپری کنید، درجه کاردانی را میتوانید در مدت 15 ماه بدست آورید. در زیر معمولات بیشتری در خصوص فواید مدرک کاردانی و تاثیر آن در موفقیت حرفه ای خود، بدست خواهید آورد.

انعطاف پذیری بیشتر

درجه کاردانی را میتوان در یک دانشگاه دوساله، دانشگاه حرفوی و تنها دانشگاههای 4 ساله بدست آورد. بسیاری از دوره های کاردانی را بصورت آنلاین نیز میتوان کسب کرد که این دوره را به یک گزینه عالی برای افراد بالغ یا شاغل تبدیل میکند.

هزینه کمتر

به دلیل اینکه در مقایسه با لیسانس، زمان کمتری صرف تکمیل این دوره میشود، برنامه کاردانی هزینه کمتری را برای شما متقبل میشود.

زمان کمتر

دوره لیسانس 4 سال را در بر میگیرد، این در حالیست که دوره کاردانی را میتوان در جریان 2 سال یا کمتر از آن سپری کرد. اگر شما خود را در یک پروگرام سریع که یک نمونه آن در دانشگاه فرمونت موجود است، ثبت نام کنید، میتوانید درجه کاردانی را در مدت 15 ماه بدست بیاورید. هرچقدر مدت زمان تکمیل این دوره کمتر باشد، فارغین زودتر می توانند وارد محیط کار شده و درآمدزایی کنند.